DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Standard plemene BURGUNDSKÝ (Bu)

Genotyp
AA bb CC DD GG y1y1

Měsíční přírůstky hmotnosti

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8
hmotnost [kg] 0,6 1,4 2,2 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0

 

Bodovací stupnice

1.     Hmotnost 10
2.     Tvar 20
3.     Typ 20
4.     Srst 15
5.     Barva krycího chlupu a stejnoměrnost 20
6.     Barva podsady 10
7.     Péče a zdraví 5

 

Pozice 1. Hmotnost

3,50 - 3,74 kg 3,75 - 3,99 kg 4,00 - 5,00
8 bodů 9 bodů 10 bodů

 

Pozice 2. Tvar
Podle všeobecné části.

Pozice 3. Typ
Podle všeobecné části.

Tělo je mírně zavalité se silně osvalenou pánevní partií, končetiny jsou středně dlouhé, postoj středně vysoký, polovzpřímený, hlava dobře vyvinutá se znatelným pohlavním domorfismem, u králic méně výrazná.
Uši jsou vzpřímené, lžičkovitě otevřené, zaoblené, ale jemnější. Jejich ideální délka je 11,5 - 14,0 cm. Končetiny jsou pevné, ale jemnější.

 

Pozice 4. Srst
Srst je hustá, pružná, má výrazné a rovnoměrně rozmístěné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost
Krycí barva je žlutooranžová, nažloutlý odstín je předností. Barva je stejnoměrná po celém těle. Břicho, skráňová obruba, oční kroužky jous světlejší, krémové až bělavé. Spodina pírka je bílá. Skvrny u pohlaví jsou bledě červené. oči jsou hnědé, drápy tmavě rohovité.

Pozice 6. Barva podsady
Podsada je světlejší oproti krycí barvě, u kůže (asi 6 mm) je bělavá. Podsada na břiše je celkově světlejší.

Pozice 7. Péče a zdraví
Podle všeobecné části.


Přípustné vady

Pozice 1. Hmotnost, stupnice hmotnosti.

Pozice 2. Tvar, všeobecná část.

Pozice 3. Typ, Menší odchylky od stanoveného typu těla i hlavy. Znatelný krk, užší tělo nebo hruď. Délka uší 14,1 cm až 14,5 cm.          

Pozice 4. Srst: Srst řídší, méně pružná, jemější. Mírné zplstnění srsti. Menší odchylky ve stanovené délce srsti v krycím chlupu. Nerovnoměrně vyvinutá srst.

Pozice 5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost: Tmavší odstín krycí barvy, našedlé či načernalé krycí chlupy, bílé chlupy v krycí barvě, nestjenoměrná (skvrnitá) krycí barva, melírované části krycí barvy, světlejší hrudní končetiny či světlejší pásky na hrudních končetinách. Mírné odchlyky od požadované barvy očí a drápů.

Pozice 6. Podsada: Velmi světlá podsada po celém těle, nahnědlý, namodralý nebo jinobaervný nádech v podsadě, bílé chloupky v podsadě. Naznačená mezibarva. Mírně zónovitě odsazená podsada.

Pozice 7. Péče a zdraví, všeobecná část.


Nepřípustné vady

Pozice 1. Hmotnost, hmotnost nižší než 3,50 a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován).

Pozice 2. Tvar, všeobecná část.

Pozice 3. Typ, Úzké tělo, málo osvalené tělo, zcela nevýrazný pohlavní dimorfismus. Délka uší 14,6 cm a více. Délka uší 10,0 a méně (vždy výluka).

Pozice 4. Srst: Srst téměř bez podsady, příliš jemná struktura srsti, velmi řídká srst, výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (vždy výluka). Silně zplstělá srst (neklasifikován).

Pozice 5. Barva krycího chlupu a stejnoměrnost: Tmavý odstín - připomínající zbarvení Nč, skupiny bílých nebo černých chloupků, krycí barva silně promíšená bílými nebo černými chloupky, bílý dráp nebo dvojí barva drápů, jiná barva očí, bílé pásky na hrudních končetinách (výdy výluka).

Pozice 6. Podsada: Našedlá či namodralá podsada na většině těla, výrazně vyvinutá mezibarva, vysloveně zónovitě odsazená podsada, podsada silně promísená bílými chloupky (vždy výluka).

Pozice 7. Péče a zdraví, všeobecná část.


 

aktualizováno: 06.01.2021 12:36:12