DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Standard plemene MORAVSKÝ MODRÝ (Mm)

Genotyp
AA BB CC dd gg hh

Měsíční přírůstky hmotnosti

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8
hmotnost [kg] 0,7 1,5 2,5 3,5 4,0 4,6 5,0 5,5

 

Bodovací stupnice

1.     Hmotnost 10
2.     Tvar 20
3.     Typ 20
4.     Srst 15
5.     Barva krycího chlupu 20
6.     Barva podsady 10
7.     Péče a zdraví 5

 

Pozice 1. Hmotnost

5,00 - 5,24 kg 5,25 - 5,49 kg 5,50 kg a více
8 bodů 9 bodů 10 bodů

 

Pozice 2. Tvar
Podle všeobecné části.

Pozice 3. Typ
Podle všeobecné části.

Tělo: zavalité,
Trup: masivní válec,
Krk: krátky, silný, znatelný,
Hlava: robustní, silná, široká, u králic trochu jemnější
Uši: masité, silný kořen, pevné, otevřené, délka je 14 až 15 cm

Pozice 4. Srst
Srst: hustá v podsadě, výrazné, stejnoměrně rozmístěné pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3,5 cm.

Pozice 5. Barva krycího chlupu
Barva krycího chlupu: ocelově modrá se světlým odstínem. Stejnoměrná, bez tmavších skvrn.
Oči: modrošedé
Drápy: tmavě rohovité

Pozice 6. Barva podsady
Podsada: modrošedá u kůže nepatrně světlejší, odpovídá barvě krycího chlupu.

Pozice 7. Péče a zdraví
Podle všeobecné části.


Přípustné vady

Pozice 1. Stupnice hmotnosti
Pozice 2. Tvar, všeobecná část
Pozice 3. Typ, všeobecná část + tělo: méně zavalité, užší, kratší, delší.
                Hlava: menší odchylky od žádaného typu.
                Uši: méně zmasilé, malé odchylky od předepsané délky.
Pozice 4. Srst: řidší, neprůžná, měkčí, mírně zplstněná. Menší odchylky od předepsané délky.
Pozice 5. Barva krycího chlupu: nestejnoměrná barva krycího chlupu, tmavší barva, ojedinělé bílé chloupky,                 mírný rez, menší odstínové odchylky v barvě drápů a očí.
Pozice 6. Podsada: ojedinělé bílé chloupky, světlejší, širší světlejší proužek u kůže.
Pozice 7. Péče a zdraví, všeobecná část


Nepřípustné vady

Pozice 1. Hmotnost, hmotnost nižší než 5,00 (neklasifikován).
Pozice 2. Tvar, všeobecná část
Pozice 3. Typ, všeobecná část + tělo: úzké a dlouhé tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Typ                                 připomínající Vm (výluka). Uši kratší než 13 cm (výluka).
Pozice 4. Srst: téměř bez podsady a velké odchylky od stanovené délky (v obou případech výluka).
Pozice 5. Barva krycího chlupu: srst silně promísená bílými chloupky (výluka), skupina bílých chloupků                         (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva oka (výluka) nebo bílý dráp (výluka).
Pozice 6. Podsada: téměř bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka), jinak zbarvená (výluka).
Pozice 7. Péče a zdraví, všeobecná část 

aktualizováno: 06.01.2021 12:36:12