DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Naše zkušenosti s chovem Moravských modrých


Dle našich dosavadních zkušeností je plemeno moravský modrý v čistokrevném chovu pro výstavní účely poměrně náročné na chov (zkušenosti chovatele, velikost kotců, krmiva, apod. ).
Do chovu pro masné účely se toto plemeno v čistokrevné plemenitbě příliš nehodí, vhodnější jsou střední plemena (případně malá plemena) a jejich kříženci. V otcovské pozici lze však velmi dobře využít samce moravský modrý pro křížení s jinými plemeny (nejlépe masnými).

 

Velikost kotců

Jedná se o velké plemeno s váhou dospělých jedinců 5,5 - 7 kg. Z tohoto důvodu je zapotřebí mít pro chov velké kotce. Jako minimum pro odchov králíčat s matkou je velikost kotce 130 x 80 cm, výška 60 cm. Pro jednotlivce alespoň 90 x 80 cm, výška 60 cm.

V našem chovu využíváme také ustájení ve zděném chlívku, zde máme dva výběhy o velikostech: 180 x 150 cm a 140 x 100 cm. Králíci jsou v těchto výbězích vyloženě šťastní. Navíc ustájení ve zděném chlívku v období letních měsíců přináší velké výhody v tom, že teplota v těchto prostorech je výrazně nižší než v klasických venkovních králíkárnách.
Dále máme pro odchovy mláďat velké spojené kotce, které mají rozměry cca  210 x 85 cm, výška 60 cm.

Důležité je také dbát na správnou podlahu a podestýlku. Rozhodně nevhodné jsou roštové podlahy, na kterých velmi reálně hrozí vznik otlaků na zadních končetinách. Vhodné jsou dřevěné podlahy, případně pokryté např. linem, zároveň však s dostatečně vysokou podestýlkou ze slámy.

 

Krmná dávka
Nároky na jadrná krmiva jsou vyšší než u středních plemen.  Podobně i v období reprodukčního klidu je dávka jadrných krmiv podstatně vyšší.

Chovní jedinci
Nároky na množství jadrného krmiva jsou vyšší než u středních plemen. Zároveň však není vhodné především samice (v období reprodukčního klidu) překrmovat.
U chovných králíků (především samců) je rozhodně vhodné do krmné dávky zařadit oves, který obsahuje látky pozitivně ovlivňující rozmnožování.

Králíčata (až do věku cca 4-5 měsíců)
Králíčata velkých plemen králíků bývají dosti „žravá“, z toho důvodu je nutné dodržovat určitá pravidla, především uplatňovat restrikci krmiva. Rozhodně není možné krmit ad libitum.

Osvědčilo se nám krmit 2x denně (ráno a večer) kvalitní směsí (oves, granule, …). Množství krmiva dáváme takové, které králíci sežerou do 1 hodiny od podání krmiva.

Při tomto způsobu lze velmi dobře eliminovat výskyt trávících problémů. Zároveň však nedochází k tomu, že by králíčata pomalu rostla. Běžně dosahují váhy ve 2 měsících 1,4 – 2,0 kg, ve 3 měsících 2,4 -  3,0 kg.

Březí samice
Ani březí samice není možné krmit ad libitum. Králice Mm jsou velmi žravé a při překrmování samic v období březosti jadrným krmivem mohou nastat určité problémy. Samozřejmě však musí být krmná dávka vyšší než v období reprodukčního klidu.

Během březosti se může objevit toxikóza březích samic (králice žere především jadrná krmiva a trpí nedostatkem vlákniny, jelikož přijímá méně sena), což může způsobit, že králice uhyne ještě před porodem. Je třeba zajistit, aby také v období březosti králice přijímala seno (+ případně trávu).

Další komplikací pak může být samotný porod. Snížením dávky jadrného krmiva se zabezpečí to, že králíčata nejsou při porodu příliš velká a tudíž porod probíhá klidněji. Příliš velká králíčata se mohou rodit mrtvá (při porodu se přidusí, ...), dále je porod pro králici velmi těžký a králíčata jsou pak např. rozházena po kotci, což v zimním období znamená úhyn podchlazením.

 

Plodnost a rozmnožování
U králic plemene moravský modrý je rozmnožování komplikovanější než u většiny středních (masných) plemen.
Jednak jsou tyto králice méně ochotné k připouštění a když se nechají připustit, tak častěji nastává situace, kdy nezabřeznou.

Také mléčnost králic je u řady samic nižší. Z tohoto důvodu je vhodné do chovu zařazovat samice po matkách s dobrou mléčností.

Vyskytují se však také dobré králice, které jsou ochotny se nechat zapustit v podstatě kdykoliv a průměrná početnost vrhů se pohybuje kolem 6 – 8 mláďat.
 

Specifické nároky na srst
Srst moravských modrých je náchylná k reznutí. Rozhodně není vhodné, aby králíci byly vystaveni přímému slunečnímu světlu, a to ani část dne, jinak dochází k reznutí srsti. Dále je důležité také udržovat čistotu v kotci, jelikož také kontakt srsti se špinavou, vlhkou podestýlkou může způsobit rezavění srsti. 


 

 

 

aktualizováno: 06.01.2021 12:36:12